1400–1700-lukujen kirjallisuus

Digitoitu korttiluettelo sisältää Jyväskylän yliopiston kirjaston ulkomaisen kokoelman 1400–1700-luvuilta.

Voit selata digitoitua kortistoa aiheen mukaan. Kortistoon voi tehdä myös sanahakuja, mutta automaattisen tekstintunnistuksen laaturajoitteiden vuoksi systemaattiset tiedonhaut on syytä tehdä kortistoa selaamalla.

Kokoelma on sijoitettu Jyväskylän yliopiston kokoelmakeskukseen, josta voit tilata aineiston lukusalikäyttöön. Ennen tilausta tarkista vielä, onko haluamasi aineisto saatavissa JYKDOKin kautta tai Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen kokoelmasta.

saavutettavuusseloste