Vuoteen 1809 saakka julkaistu kirjallisuus

Vapaakappalekokoelman Varhais-Fennica sisältää kotimaisen julkaisutuotannon vanhinta aineistoa vuoteen 1809 saakka. Kokoelma sisältää myös vuosina 1810–1899 painetut suomenkieliset kokoraamatut. Voit selata digitoitua kortistoa aiheen mukaan. Kortistoon voi tehdä myös sanahakuja, mutta automaattisen tekstintunnistuksen laaturajoitteiden vuoksi systemaattiset tiedonhaut on syytä tehdä kortistoa selaamalla.

Aineisto on sijoitettu Jyväskylän yliopiston kokoelmakeskukseen, josta voit tilata aineiston lukusalikäyttöön. Ennen tilausta tarkista vielä onko aineisto saatavissa Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen kokoelmasta.

saavutettavuusseloste